พลาสติกปูบ่อ

พลาสติกปูบ่อผลิตจากพลาสติก LDPE คุณภาพดี ทนทาน อยู่นาน คงทน ไม่มีกลิ่นและไม่มีพิษต่อสัตว์น้ำ อายุการใช้งาน 2 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าและสภาพแวดล้อม

พลาสติกปูบ่อ LDPE  (Pond Liner)

พลาสติกปูบ่อ (Pond Liner) ผลิตจากพลาสติก LDPE คุณภาพดี ทนทาน อยู่นาน คงทน ไม่มีกลิ่นและไม่มีพิษต่อสัตว์น้ำ อายุการใช้งาน 2 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าและสภาพแวดล้อม

รายละเอียด  ต่ำสุด (มม.) สูงสุด (มม.)
กว้าง 60 cm. 7.5 cm.
ยาว 50 m. 100 m.
ความหนา 70 micron 500 micron


พลาสติกปูบ่อ  พลาสติกปูบ่อ

พลาสติกปูบ่อ  พลาสติกปูบ่อ

พลาสติกปูบ่อ  พลาสติกปูบ่อ  พลาสติกปูบ่อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง