พลาสติกคลุมเห็ด

พลาสติกคลุมเห็ดผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพ LLDPE มีคุณภาพดี เหนียว ไม่ขาดง่าย พลาสติกไว้สำหรับคลุมเห็ดเพื่อป้องกันเชื้อรา เชื้อโรค

พลาสติกคลุมเห็ด (Plastic Mushroom)

พลาสติกคลุมเห็ด ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพ LLDPE มีคุณภาพดี เหนียว ไม่ขาดง่าย พลาสติกไว้สำหรับคลุมเห็ดเพื่อป้องกันเชื้อรา เชื้อโรค

รายละเอียด  ต่ำสุด (มม.) สูงสุด (มม.)
พลาสติกคลุมเห็ด

พลาสติกคลุมเห็ด ชนิด LLDPE แบบใส 3 Kgs
ขนาดและการสั่งซื้อขั้นต่ำ (Sizes and Minimum Order)

ขนาด

Grad A 54 นิว = 30100
Grad B 54 นิว = 3055
Grad B 54 นิว = 3066

สี ตามสั่ง


พลาสติกคลุมเห็ด  พลาสติกคลุมเห็ด

พลาสติกคลุมเห็ด  พลาสติกคลุมเห็ด

พลาสติกคลุมเห็ด  พลาสติกคลุมเห็ด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง